MS-SQL Pdks Yazılımı

Pdks Yazılımı Sınırsız vardıya esnek raporlama kullanım kolaylığı .

Personel takip amaçlı geliştirilmiş piyasada kullanıllan bir çok pdksa yazılımından çok çok fazla özelliğe ve verimliliğe sahip bir yazlımdır.

Kullanmış olduğunuz bilinen tüm cihazlar ile bağlantı sorunu yaşanmaz. Cihazlardan otomatik veri çekme modülü ve mail gönderme sayesinde gelen raporları inceleyebilir yada direk yazlımı kullanarak istenilen raporları anlık görebilirsiniz. Web tabanı sayesinde çoklu şube kontrolü merkez üzerinden çalışma her şube yetkilisi kendi personelini kontrol edebilir diğer şubeleri göremez. 

Muhasebe proğramlarına doğrudan pdks verilerini datasına gönderebilir .Esnek raporlamalar yıllık izin takipleri ihtiyacınız olan herşey bu proğramda var.

 • + TEKNİK ÖZELLİKLER

  Web Pdks Yazılımı,

  1.PDKS Programı  tamamı ile MSSQL veri tabanlıdır.

  2.SAP- ORACLE –NETSİS – LOGO - MİKRO  vb. programlara entegrasyon ve otomatik dosya aktarabilme.

  3.MSSQL Program Latin alfabesinde tüm dillere uygundur.(Türkçe-İngilizce vb.)

  4.MSSQL veri tabanı özelliği ile sql tabanlı muhasebe programıyla entegre çalışabilir.(Muhasebe Programına personel  tanımlamasında otomatik olarak güncellenebilir. Böylece Her iki tarafa personel girişi yapmamış olursunuz.)

  5.PDKS programında çoklu şirket tanımlaması yapabilirsiniz.

  6.Çoklu şirket tanımlamasında hareketleri geri çekme işlemi yapabilir.Diğer şirkette  orijinal hareketleri gösterebilir.

  7.Kullanıcı yetkilendirmeleri  yapılabilir.

  8.Kullanıcı  yetkilendirmeleri  sonucu  hangi personelin ne işlem yaptığını takip edilebilir.

  9.Kullanıcı yetkilendirmelerinde kullanıcılara özel menülere giriş veya menülerde müdahale yetkisi tanımlanabilir.( Menüye Giriş Sağlasın  ancak Müdahale etmesin gibi.)

  10.Sınırsız kullanıcı tanımlama sayesinde istenildiği kadar kullanıcı ve yetki tanımlanabilir.

  11.PKDS Programı ara yüzünde yönetici  olarak belirlenen kullanıcı arayüzündeki tüm başlıklar değiştirilebilir.Kendilerine göre uyarlanabilir.

  12.Departmanlara bölümlere özel kısıtlamalar yapılabilir.Böylece her Departman amiri sadece kendi personellerinin  Giriş /Çıkış hareketlerini görebilir.

  13.SQL PDKS programına Web arayüz entegresi yapılabilir.Web arayüzünden kullanıcı yetkilendirmeleri ile internet olan herhangi bir yerden personellerin giriş çıkışları izlenebilir.

  14.Mail gönderme programı ile ilgili istenilen zaman ve saatlerde Departman yetkililerine Personellerin giriş ve çıkış hareketleri mail olarak atılabilir.

  15.Maillerde ‘’ Geç , Erken , Devamsız ‘’ vb. raporlamalar mail olarak atılabilir.

  16.Her model terminal ile (parmak izli , Kartlı )aktarım tek exe ile yapılabilir.( Böylece her cihaz için ayrı aktarım modülü çalıştırılmamış olur )

  17. Terminalden veriler Online , Offline ve istenilen zaman aralığında transfer edilebilir.

  18.Birden fazla PDKS terminali kullanan işletmelerde veri transferi  yazılım tarafından otomatik olarak yapılmaktadır.İletişim kurulmayan ve /veya veri aktarımı yapılamayan terminallerin durumuyla ilgili bilgi önceden tanımlanmış yetkililere mail olarak gönderir.

  19.Çok şubeli yerlerde hangi personelin hangi şubeden giriş çıkış hareketini takip edilebilir.

  20.Puantaj değerleri tüm muhasebe programlarına atarılabilir.

  21.PDKS programını server client şeklinde hiçbir kurulum gerektirmeden exe kopyalama yolu ile sağlanabilir.

  22.PDKS programında modem den yönlendirme sonucu internet olan herhangi bir yerden uzak bağlantı ile programa giriş sağlanabilir.

  23.PDKS Programında vardiya planlaması yapılabilir , Plan dahilinde hareket edilmediği takdirde plan dışı gelme gibi raporlamalar yapılabilir.

  24.PDKS programında serbest çalışma sistemi uygulanabilir.(Personel hangi saatte gelirse gelsin 10 saat üzeri fm gibi )

  25.Kart basmayan personellerde 30 gün tam olarak ayarlanabilir.

  26.Vardiya değişimleri program tarafından otomatik olarak algılanıp yaptığı karekete göre hangi vardiyaya geldiği yakalanabilmektedir.

  27.Programda personel kısıtlaması olmayıp istenildiği kadar personel tanımı yapılabilir.

  28.Personel Kartlarında personele özel tüm bilgiler yer almakta olup bunların raporlamaları ve süzmeleri yapılabilir.

  29.Rapor dizaynları ile kullanıcı kendisine özel rapor tasarlayabilirler.

  30.PDKS programında sene ve kıdeme göre yıllık izin takibi yapılabilir.

  31.Tüm raporlamalar esnek olup istenildiği mevcut raporlar dışında rapor tasarlamaları yapılabilir.Ve tüm raporlamalar Excel, Word , Pdf olarak  alınabilir.

  32.Personel kertlarında kişilere özel fm onayı sağlanabilir.

  33.Personel kartlarında Çalışan personeller ve işten ayrılanları ayrı ayrı takip edebilir.İşten çıkan personelin kaydı silinmediği sürece geçmişe ait tüm verilerin kontrolü tutulup raporları alınabilir.

  34.Personel kartlarında resim yüklemesi yapılabilir.

  35.Personel kartlarında isim soyad ve kart no ya sıralama yapılabilir.

  36.Bilgisayar ortamında tutulan personel kayıtlarınızın aktarımı tarafımızdan yapılabilir.

  37.Birden fazla giriş çıkışı program desteklemekte olup istenildiği takdirde aradaki hareketler ara hareketlere yazdırılabilir ve gün içinde sadece ilk ve son hareket pdks için baz alınabilir.

  38.Programımız maaş hesabı yapmakta olup saat ücretine göre ay sonunda personellerinize ait maaşları çıkartabilirsiniz.

  39.Parasal değerlerde yuvarlama yapılabilir.

  40.İstenildiği kadar izin tanımlaması yapılabilir.(d.İzni , görevli , Yıllık izin vb.)

  41.Tanımlanmış olan izinlerin puantaj değerlerini çıkartabilir ve kimlerin hangi günlerde ve saatlerde izin kullandıklarının raporu alınabilir.

  42.Personeller giriş veya çıkışlarını eksik yapması durumunda kullanıcı giriş veya çıkış hareketini değiştirebilir veya ekleyebilir ancak kullanıcı tarafından yapılan hareket işaretlenebilir.

  43.Maaş hesaplarında Ek Kazanç Kesinti , Agi gibi tanımlamalar yapılabilir.

  44.PDKS programında geç erken devamsız gibi renklendirmeler yapılabilir.

  45.Giriş çıkış listelerinde geç gelenler, Erken çıkanlar , devamsızlar vb. raporlamalar alınabilir.

  46.Program da ‘’neden’’ kartı uygulaması  yapılabilir.

  47.Sınırsız sayıda departman ve bölüm tanımı yapılabilir.

  48.Personel Giriş çıkış hareketleri  kişi  bazlı ve genel bazlı alınabilir.

  49.Sayfa gridlerini kullanıcı kendine göre ayarlayabilir.

  50.Maaş , Avans ,Kesinti ; EK kazanç gibi parasal eklentileri toplu olarak % de veya parasal olarak eklenebilir.

  51.Personellerin maaşlara itirazı durumunda kişi bazlı maaş bordosu çıkartılabilir.

  52.PDKS programımız yasal çalışma sistemine uygundur.(Ht 45 Ayllık 225 Saat gibi)

  53.Personellerin devamsızlıklarını  fm den düşebilirsiniz.

  54.Ht 45 saati doldurmayanların ht hak edişini vermesin gibi yasal ayarlamalar yapılabilir.

  55.Fm lerde onay yapılabilir ve böylece onay olmayan fm ler aylık puantaja yansımayabilir.

  56.Resmi ve Dini tanımlamaları yapılabilir.

  57.Aylık puantaj sonucu toplam yapılan çalışma saatleri ve ücretler alınabilir.

  58.Yemekhane programı mevcut olup pdks deki personellerle entegre çalışmaktadır  böylece işten çıkan personel yemek yiyemez yada günlük verilen hak kadar yemek yiyebilir.

  59.Yemekhane programında pdks cihazından kart okutmamış ise yemek yememesi sağlanabilir.

  60.Ziyaretçi takip programı mevcut olup kimlerin kimlere ziyarete ne zaman geldiği tabi ki sağlanabilir.

  61.İşten çıkan personel cihazlar ile entegre çalışmakta olup personel işten çıktı ise parmağını , kartını veya yüzüne okutmaması sağlanabilir.(zk)

  62.Vardiya tanımlaması yapılması durumunda vardiya dışı gelindiğinde kart , Parmak vey yüzü okumaması sağlanabilir.

  63.Giriş çıkışlarda yüz taraması sayesinde fotoğraf eşleştirmesine olanak sağlar.

Diğer Görmeniz Gerekenler